Certificering

Van Est Metals is lid van de Metaalunie en heeft uiteraard een MRF-Keurmerk. Dit keurmerk is een praktijkgerichte en branchespecifieke standaard. Onderwerpen als milieu, arbo en veiligheid worden in deze standaard nadrukkelijk geborgd. Milieu is niet meer een kwestie dat slechts het individu bezighoudt. Ook het bedrijfsleven hecht hier tegenwoordig meer waarde aan, steeds meer bedrijven gaan bewust over op duurzaam ondernemen.

De Metaal Recycling Federatie (MRF) bevestigt dit door de invoering van de Erkenningsregeling MRF-Keurmerk. Het MRF-Keurmerk is een praktijkgerichte en branchespecifieke standaard en borgt nadrukkelijk de zorg voor veiligheid, arbo en milieu.
Daarnaast heeft Van Est Metals de mogelijkheid tot het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Doordat Van Est ADR geclassificeerd zijn.

Van Est Metals is ook in het bezit van een TUV certificaat. TUV Nederland is actief op het gebied van productcertificatie en veiligheidskeuringen aan machines en arbeidsmiddelen, beoordeelt de kwaliteitsbeheersing van IT-gerelateerde processen en verzorgt de certificatie van kennis, kunde en vaardigheden van personen met disciplines in veiligheid, gezondheid, techniek, beheer en advisering.

Voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is vermelding op de VIHB-lijst verplicht. Bedrijven worden op de lijst vermeld, als zij aan alle vereisten voor registratie voldoen. Dat houdt ook voor de klant in dat men zaken doet met een afnemer die aan alle eisen voldoet.

Uiteraard is ons bedrijf VCA 1 en 2 gecertificeerd. Een VCA 1 en 2 certificaat garandeert dat een bedrijf aantoonbaar voldoet aan de in de VCA checklist gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.